PODPORA OD MESTA PREŠOV PRE MLÁDEŽ

31.10.2021

Ďakujeme mestu Prešov za podporu mládežníckej zložky klubu formou dotácie v sume 797 €, za čo sme kúpili lezecké úväzy, expresky, lezecké topánky... 

ĎAKUJEME.