PODPORA OD MESTA PREŠOV PRE MLÁDEŽ

08.11.2022

Ďakujeme mestu Prešov za podporu mládežníckej zložky klubu formou dotácie v sume 1067 €, za čo sme kúpili lezecké úväzy, expresky, lezecké topánky, bouldermatky a ďalšie lezecké vybavenie, ktoré prispeli k skvalitneniu tréningového procesu... 

ĎAKUJEME.