PODPORA OD MESTA PREŠOV PRE MLÁDEŽ

17.11.2023

Ďakujeme mestu Prešov za podporu mládežníckej zložky klubu formou dotácie v sume 1524 €, za čo sme kúpili lezecké helmy, istenia na lezeckej stene, reprezentačného oblečenia  a ďalšieho lezeckého  a športového vybavenia, ktoré prispeli k skvalitneniu tréningového procesu... 

ĎAKUJEME.