"Myseľ, ktorú rozšírili nové zážitky sa nikdy nemôže vrátiť do starých dimenzií…" Oliver Wendell Homes Jr.