Poukážte nám 2%, budeme vám vďační!

20.02.2023

Poukážte nám 2% z vašich daní, budeme vám vďační. Môžeme za ne kúpiť laná na lezecké tréningy, sedačky, istiace prostriedky a tréningové prostriedky na skvalitnenie tréningov. 


POSTUP PRE ZAMESTNANCOV

  1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Vyplňte pozorne Vyhlásenie (na stiahnutie nižšie). Naše údaje klubu sú: MOVE UP ACADEMY, O.Z., IČO: 52065553, 
  5. Svoje údaje vypíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
  6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie i potvrdenie), doručte do 30.04.2023 na daňový úrad, alebo nám, my ich za Vás na daňový odnesieme.
  7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

VIAC NA STRÁNKACH 2%.

Vaše 2% nám pomôžu!

MOVE UP ACADEMY O.Z.

Je občianske združenie - športový klub s cieľom hľadať a rozvíjať detské talenty v športovom lezení. Našim cieľom je sprostredkovať lezenie deťom, vzdelávať ich, učiť samostatnosti, zodpovednosti a bezpečnosti. Naším heslom je "MOVE UP - zlepši sa lezením!"

Podieľame sa i na organizovaní lezeckých pretekov (pre deti i dospelých), školení a seminárov, táborov a iných aktivít. Venujeme sa najmä deťom, pretože "čo sa v mladosti naučíš - na starobu ako by si našiel".

Do našich aktivít sa snažíme zapojiť rovnako zapálených ľudí z podobnými záujmami. Pomáhajú nám mladí nádejní lezci, ktorí dobrovoľnícku prácu pre nás vnímajú ako istú formu vzdelávania.


MOVE UP ACADEMY, O.Z.

IČO: 52065553

Sídlo: Slovenská 3298/78, 08001 Prešov, Slovenská republika