ŽIADOSŤ O ČLENSKÉ

Žiadosť o členstvo v klube Move Up Academy s preukazom JAMES 

PriezviskoMenoDátum narodeniaRodné číslo s lomítkom - uveďte pri členoch mladších ako 23 rokov, ak súhlasia. Závisí od toho výška štátnej dotácie pre james.PohlaviemužženaUlicaČísloPSČMestoEmailDieťaJuniorDospelýDôchodcaStatusSúhlasím, aby Klub Move Up Academy spracoval mnou poskytnuté osobné údaje podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom stanoveným klubom po dobu nevyhnutne potrebnú k dosiahnutiu tohto účelu.SúhlasímODOSLAŤ