Blog

Ďakujeme mestu Prešov za podporu mládežníckej zložky klubu formou dotácie v sume 1524 €, za čo sme kúpili lezecké helmy, istenia na lezeckej stene, reprezentačného oblečenia a ďalšieho lezeckého a športového vybavenia, ktoré prispeli k skvalitneniu tréningového procesu...

Poukážte nám 2% z vašich daní, budeme vám vďační. Môžeme za ne kúpiť laná na lezecké tréningy, sedačky, istiace prostriedky a tréningové prostriedky na skvalitnenie tréningov.