Blog

Poukážte nám 2% z vašich daní, budeme vám vďační. Môžeme za ne kúpiť laná na lezecké tréningy, sedačky, istiace prostriedky a tréningové prostriedky na skvalitnenie tréningov.

Ďakujeme mestu Prešov za podporu mládežníckej zložky klubu formou dotácie v sume 1067 €, za čo sme kúpili lezecké úväzy, expresky, lezecké topánky, bouldermatky a ďalšie lezecké vybavenie, ktoré prispeli k skvalitneniu tréningového procesu...